Niet tevreden, vertel het ons graag

In onze dienstenwijzer kan je lezen wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten. De dienstenwijzer vind je hier:
Dienstenwijzer 2019

Indien je een klacht hebt over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij hanteren een klachtenprocedure voor een zorgvuldige afhandeling van klachten. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je met jouw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). In het uiterste geval kun je je richten tot de burgerlijk rechter wenden.

Het klachtenreglement van onze maatschappij ligt ter inzage op ons kantoor. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.015951.

kifid_logo