Onderlinge Schalkwijk steunt lokale verenigingen

Onderlinge Schalkwijk steunt lokale verenigingen
De afgelopen jaren werden de winsten van de Onderlinge Verzekeringen Schalkwijk gespaard als buffer voor slechte jaren. Hiermee is een behoorlijk vermogen
opgebouwd.
Tijdens de jaarlijkse ledenavond van deze coöperatieve verzekeringsmaatschappij in mei 2018 is, in overleg met de leden, (veelal inwoners van het Eiland van Schalkwijk)
besloten om een deel van het gespaarde vermogen jaarlijks uit te keren aan lokale verenigingen. Hiermee wil de Onderlinge Schalkwijk het maatschappelijk leven en welzijn
in onze dorpen een steuntje in de rug geven. Op de uitvraag door de Onderlinge Schalkwijk is door de verenigingen en initiatieven massaal en enthousiast gereageerd!
Dit heeft er toe geleid dat de Onderlinge Schalkwijk de lokale verenigingen blij heeft kunnen maken met een totaal bedrag van € 10.000,–!
Onlangs is er een fotomoment geweest en zie hier het leuke resultaat.