Goed voor elkaar!

Een persoonlijk advies, een duidelijk verhaal met een eerlijk product en een kantoor bij jou in de buurt met een bekend gezicht. Dat vind je bij Onderlinge Schalkwijk. We kennen jou en de regio. Zo kunnen we vragen beantwoorden met heldere oplossingen. Jij kunt bij ons terecht voor advies over verzekeringen. We adviseren particulieren, zakelijke klanten en agrarische ondernemers. Dat doen we zonder winstoogmerk. We zijn een coöperatie en staan dicht bij onze klanten. De klant staat centraal en we doen graag iets extra’s. De premie houden we laag en het product eerlijk: zo zijn wij ‘goed voor elkaar’. Samen ondersteunen we goede doelen en het verenigingsleven in onze regio. Dat is een feit: samen maken we het verschil!

Beloningsbeleid Onderlinge Schalkwijk:
Doel:
Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn.
Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.
Beschrijving beloning:
De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:
1. Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag en wordt eventueel een dertiende maand uitgekeerd afhankelijk van bedrijfsresultaat, individueel presteren en eventuele afronding van aanvullende opleiding(en). Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.
2. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Altijd een bekend gezicht

Wij hebben een deskundig team van medewerksters met ieder een eigen vakgebied. We stellen ons graag aan je voor.

Een coöperatie met een door jou gekozen bestuur

Wij zijn een coöperatie waardoor jij rechtstreeks invloed kan uitoefenen op het beleid. Leden kiezen uit het ledenbestand een bestuur, dat op een verantwoorde bedrijfsvoering toezicht houdt. Samen bereik je meer! We stellen ons graag voor.