Toename inzet drones door hulpdiensten

Drones worden steeds vaker gebruikt door hulpdiensten. De brandweer heeft met behulp van drones bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanaf hoogte meer informatie te krijgen over de verspreiding van het vuur. Via een warmtecamera komen hotspots in beeld. Op die manier kan een brand veel gerichter worden bestreden. De brandweer heeft de intentie om op termijn sensoren aan de drones te verbinden. Zo kan ter plaatse rook worden geanalyseerd op gevaarlijke stoffen.

Ook andere hulpdiensten zetten drones in. Het biedt de politie meer mogelijkheden in het toezicht op de openbare orde en veiligheid. In het Caribisch gebied, waar orkanen onlangs voor verwoestingen zorgden, wordt met behulp van drones de schade in beeld gebracht.

Brandweer, politie en defensie willen intensiever gaan samenwerken in het gebruik van drones. Onder meer op het gebied van onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.