Invulformulier inzake vermogen Onderlinge Schalkwijk

Ik ondersteun de gedachte om vanuit Onderlinge Schalkwijk het lokale verenigingsleven te ondersteunen:

Ik ben bereid mee te denken over de opzet hiervan. Mijn gegevens zijn:

Ik heb nog een ander idee of opmerking: